'
𝐂𝐨𝐧𝐜𝐮𝐫𝐬𝐮𝐥 𝐥𝐮𝐧𝐢𝐢 𝐌𝐀𝐑𝐓𝐈𝐄 - 𝐂𝐮𝐦𝐩𝐞𝐫𝐢, 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢 𝐬̦𝐢 𝐜𝐚̂𝐬̦𝐭𝐢𝐠𝐢!
#concurs #premiu #Mokki #ochelaridesoare
*
**
𝑪𝒆 𝒕𝒓𝒆𝒃𝒖𝒊𝒆 𝒔𝒂̆ 𝒇𝒂𝒄𝒊?
- cumpără de cel puțin 200 ron de pe site-ul drool.ro (comenzi valide);
- înscrie-te în noul grup de Facebook - Drool.ro - Sfaturi pentru mămici;
- dă #FOLLOW paginilor de Instagram și de Facebook DROOL;
- abonează-te la canalul de YouTube (obligatoriu) și TikTok (opțional).
𝗔𝘁𝗲𝗻𝘁̦𝗶𝗲!
Participanții valizi sunt doar cei care îndeplinesc toate condițiile de mai sus.
𝗣𝗲𝗿𝗶𝗼𝗮𝗱𝗮: 1-31.03.2023
Premiu: o prereche de ochelari cu protecție UV de la Mokki
𝐑𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭: https://bit.ly/3SPStnH
........................................................................

REGULAMENT CAMPANIE

“Concurs drool.ro”

 01.03.2023 – 31.03.2023

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei “Concurs drool.rodenumita in continuare Campania, este S-K INSTRUMENTS & SYSTEMS SRL, cu sediul în Loc. Magurele, Oras Magurele, Str. Fizicienilor nr.6, bloc 4, scara 2, et 3, ap 32, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/ 1981/27.07.2011, cod unic de inregistrare 28922760, reprezentata prin dl. Andrei Calin-Alexandru în calitate de Administrator.

 1. PERIOADA CAMPANIEI

2.1. Campania “Concurs drool.rose desfasoara in perioada 01.03.2023 – 31.03.2023, pe pagina de Instagram si Facebook https://www.facebook.com/drool.ro/ https://www.instagram.com/drool.ro/

 1. PARTICIPANTII

3.1. La campania “Concurs drool.ropot participa toate persoanele fizice cu varsta minima de 18 ani. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament.

3.2. Nu pot participa la campanie angajatii Organizatorului si nici rudele de gradul I ale acestora. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participantii care, prin comentariul lasat, incalca sau lezeaza bunele moravuri, practicile comerciale si/sau imaginea Organizatorului.

 1. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana care indeplineste conditiile:

4.2. CastigatorII premiilor oferite de catre Organizator va fi desemnat prin tragere la sorti pe site-ul random.org si va fi anuntat pe Facebook printr-o postare separata.

 1. PREMIILE.

5.1. Se va acorda un premiu - o pereche de ochelari Mokki, la alegere în functie de varsta si de necesitate - https://www.drool.ro/catalog/mokki-773 (stoc disponibil) 

 1. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Campania se desfasoara numai online, pe paginile de Facebook si Instagram Drool.ro. Se aleg doar participantii valizi (care au indeplinit absolut toate conditiile enuntate mai sus).

6.2. Alegerea castigatorului va fi facuta prin tragere la sorti folosind site-ul random.org, pe data de 08.04.2023

6.3. Dupa anuntarea castigatorului pe Facebook, castigatorul va revendica premiul campaniei printr-un mesaj privat pe contul de Facebook Drool - Magazin online pentru bebeluși, copii și mămici | Facebook, care sa contina datele de livrare (nume, adresa completa, telefon) pana cel tarziu pe data de 10 aprilie 2023. Premiul va fi acordat castigatorului in termen de maxim 10 de zile lucratoare de la data trimiterii mesajului cu datele de livrare integrale si corecte. 

Daca castigatorul nu trimite datele de livrare sau daca nu sunt corecte pana pe data de 10 aprilie 2023, acesta va pierde dreptul de a primi premiul. Noi putem repeta extragerea sau putem acorda premiul altui participant care a indeplinit conditiile.

6.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu desemna castigator un participant care a obtinut premiul nerespectand prezentul regulament sau inregistrandu-se de mai multe ori cu conturi diferite de Facebook.

 1. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR.

7.1. Castigatorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte bunuri si nici nu poate solicita modificari ale caracteristicilor premiului oferit de catre Organizator.

 1. TAXE SI IMPOZITE

8.1. Organizatorul va plati taxa de curierat pentru transportul premiului catre castigator. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. 8.2. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

 1. REGULAMENTUL CONCURSULUI

9.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/ sau participant), la adresa URL https://docs.google.com/document/d/1lW2yKylRt93_czEqvGHMXN827tp1ggXK1bTizYhuvlc/edit

 1. FORTA MAJORA.

10.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

10.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

10.3. Daca Organizatorul invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor Campaniei existenta acesteia in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

10.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe Facebook Drool.ro.

 1. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

11.1 (1) Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile privind protectia datelor cu caracter personal, respectiv ale Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date si ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR"), aplicabil incepand cu 25 mai 2018.

(2) Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal: consimtamant in conformitate cu art. 6 ( I ) (a) din GDPR, obligatia legala a operatorului in conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR si interese legitime in conformitate cu art. 6 (1 ) (f) din GDPR):

 1. a) organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor castigatorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale castigatorilor in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu selectia si anuntarea castigatorilor, transmiterea de comunicari comerciale, cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul persoanelor vizate);
 2. b) publicarea numelor castigatorilor si a premiilor acordate (obligatia legala a Organizatorului);
 3. c) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);
 4. d) activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legata a Organizatorului).

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile oferite.

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal către:

 • partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici / avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;
 • furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing - agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;
 • furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila,
 • autoritati publice sau alte categorii de destinatari, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

Participantii isi exprima acordul ca informatiile sa fie folosite de Parentign Ads in scopuri statistice, pentru actiuni de marketing direct si promovare.

Durata de pastrare a datelor

Păstrarea datelor cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

 1. INCETAREA CAMPANIEI.

12.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.