'

Cumperi acum, platesti mai târziu cu tbi bank si poti castiga pana la 1.500 lei bani inapoi

Ce oferim? 3 rate inapoi pentru 100 de clienti norocosi alesi prin tragere la sorti programata la data de 08.02

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Cumperi acum, platesti mai târziu cu tbi bank si poti castiga pana la 1.500 lei bani inapoi”

1. Organizatorul campaniei
1.1 Campania “Cumperi acum, platesti mai târziu cu tbi bank si poti castiga pana la 1.500 lei bani inapoi” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este organizata de TBI BANK EAD Sofia – Sucursala Bucuresti, cu sediul social in Bucuresti, Str. Putul lui Zamfir nr. 8-12, etaj 4, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11691/2012, avand CUI RO 30771201, in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJS-40-068/30.08.2012, operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 26838, reprezentata de Săcuiu Cristina, cetățean român, domiciliată în București, str. Promoroacă nr. 7, sc. 1, et. 6, ap. 19, sector 1, identificată cu CI seria RK nr. 765451 eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 19.07.2021, valabilă până la data de 08.12.2031, CNP 2851208080055, conform împuternicirii nr. 30 din data de 29.06.2023, denumita in continuare “Organizator”, in conformitate cu prevederile din prezentul regulament de campanie denumit in continuare “Regulament”.
1.2. Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament ai carui termeni si conditii sunt obligatorii pentru toti participantii. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament, nerespectarea acestora avand ca efect neacordarea beneficiilor oferite de Organizator.
1.3. Prezentul Regulament este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind accesibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul oficial al Organizatorului
www.tbibank.ro sau poate fi solicitat in mod gratuit in locatiile comerciantilor parteneri ai Organizatorului.

2. Scopul campaniei

Campania este destinata promovarii Creditelor de consum pentru achizitie de bunuri/servicii oferite online de TBI Bank EAD Sofia – Sucursala Bucuresti si se adreseaza persoanelor fizice care achizitioneaza produse si servicii de la comerciantii parteneri ai Organizatorului, participanti la campanie, sau prin aplicatia tbi de la magazinele online disponibile in aplicatie, participante la campanie, cu plata pretului in rate, prin credit acordat de catre Organizator si care indeplinesc conditiile descrise in art. 5 din prezentul Regulament.

3. Durata campaniei

3.1 Campania se desfasoara in perioada 01 noiembrie – 30 noiembrie 2023, pe tot teritoriul Romaniei, exclusiv in mediul online (magazine online partenere ale Organizatorului si participante la campanie, care ofera produse/servicii cu plata pretului in rate, prin credit acordat de Organizator, atat prin intermediul website-urilor, cat si prin intermediul aplicatiei mobile tbi). Nu toti partenerii tbi bank sau magazinele disponile in tbi app sunt si participanti la prezenta campanie, exceptiile de la aceasta campanie sunt prezentate la art. 5.1, lit c.

3.2 Perioada prezentei Campanii poate fi modificata de catre Organizator, prin actualizarea prezentului Regulament.

page1image32604784 page1image32611024 page1image32605408 page1image32605824

4. Premiile campaniei

4.1. Organizatorul ofera, prin tragere la sorti, 100 (unasuta) de premii constand in cash back (bani inapoi pe cont). Valoarea cashback-ului consta in contravaloarea a 3 rate lunare aferente unei cumparaturi eligibile, realizate in perioada campaniei respectiv cash back total de maxim 1.500 lei / premiu. Premiul va fi oferit sub forma unei alimentari care se va regasi in contul de client al castigatorului aferent creditului acordat de Organizator. Alimentarea sumei de cashback nu implica niciun un proces de rambursare anticipata a creditului, Castigatorul poate decide si solicita, daca doreste aceasta actiune conform art. 6.7.

4.2. Castigatorii Premiilor nu au posibilitatea sa primeasca alte beneficii in locul celor oferite in cadrul Campaniei si nici sa solicite modificarea premiului acordat conform Regulamentului.
4.3. Valoarea totala a premiilor acordate in aceasta campanie este de 150.000 (unasutăcincizecimii) lei.

4.4. Orice eroare in datele furnizate de catre Participanti nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii premiului in conditii normale.
4.5. In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate de frauda, fapta/fapte savarsita/savarsite pana la momentul acordarii premiilor, se va proceda dupa cum urmeaza: a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit frauda din cadrul Participantilor; b) daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul este in drept sa solicite persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului.

5. Dreptul de participare la campanie

5.1. La aceasta campanie pot participa persoane fizice (denumite in continuare „Participanti”), care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt cetateni romani cu domiciliul/rezidenta in Romania;

 1. b)  au varsta cuprinsa intre 18 ani (impliniti la data semnarii contractului de credit) si maxim 74

  de ani (impliniti la data finalizarii duratei contractului de credit);

 2. c)  contracteaza un credit de la TBI BANK EAD Sofia – Sucursala Bucuresti pentru finantarea

  achizitiei bunurilor/serviciilor de la partenerii Organizatorului, prin platformele lor online si/sau de la magazinele disponibile in aplicatia mobila tbi Romania,. Din prezenta campanie sunt excluse urmatoarele magazine online: emag.ro, altex.ro, mediagalaxy.ro si flanco.roi

 3. d)  nu si-au exercitat dreptul de retragere din contract in termen de 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului;

 4. e)  creditul este aprobat de banca, are o valoare de minim 400 lei si este acordat pana la 30.11.2023;

f) nusi-aexercitatdreptulderestrictionareaprelucrariidatelorcucaracterpersonal.
5.2. Toti participantii la Campanie sunt obligati sa indeplineasca toate conditiile de participare la Campanie asa cum sunt descrise in prezentul Regulament.
5.3. La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului, angajatii societatilor din grupul Organizatorului, precum si afinii si rudele de gradul 1 ai acestora.
5.4. Organizatorul are dreptul de a solicita, dupa caz, orice documente necesare in analiza de creditare, de a analiza si de a aproba sau respinge solicitarea de acordare a creditului, conform normelor sale interne si reglementarilor legale in vigoare.

page2image32680096 page2image32679680

6. Mecanismul campaniei

6.1. Pe durata derularii Campaniei, Organizatorul desfasoara campanii de promovare in mediul online, constand in bannere afisate pe site-urile comerciantilor parteneri si pe paginile de socializare ale acestora. Retelele din mediu online nu sunt parte si nu au nicio responsabilitate fata de Campania desfasurata conform prezentului Regulament. Promovarea se va face atat catre clientii existenti ai Organizatorului cat si catre clienti noi, informandu-i despre Campanie, conditiile de participare la Campanie si beneficiile acesteia.

6.2. Clientii interesati de contractarea unui Credit de consum pentru finantarea achizitiei bunurilor/serviciilor disponibile la partenerii Organizatorului aplica online din aplicatia mobila tbi Romania sau direct de pe site-urile partenerilor participanti in campanie. Exceptiile partenerilor de la aceasta campanie sunt prezentate la art. 5.1, lit c. Pentru orice informatii suplimentare (inclusiv despre comerciantii parteneri, precum si locatiile acestora), acestia pot contacta Serviciul Relatii Clienti la numarul de telefon 021/529 86 00.

6.3. In cazul in care Cererea de credit este aprobata si creditul este acordat in perioada mentionata la art. 5.1 de mai sus si clientul indeplineste cumulativ conditiile prevazute in prezentul Regulament, acesta este inregistrat automat in lista de clienti care indeplinesc conditiile de participare la Campanie.

6.4. Pentru acordarea celor 100 (o suta) de premii se va efectua 1 (o) tragere la sorti, in data de 09.01.2024, in prezenta unui notar public care va consemna datele extragerii.
6.5. La tragerea la sorti organizata in conditiile aratate la art. 6.4 de mai sus vor fi inclusi toti clientii care intrunesc conditiile de participare de la punctul 5.

6.6. In situatia in care un participant contracteaza mai multe cumparaturi eligibile de la Organizator in perioada campaniei, acesta poate castiga mai multe premii, intrand cu sansa la tragerea la sorti pentru fiecare cumparatura contractata in conditiile prezentului Regulament. La tragerile la sorti vor fi desemnati 100 (o suta) de castigatori si 100 (o suta) de rezerve.

6.7. Dupa validarea rezultatelor tragerii la sorti, Organizatorul va efectua urmatorii pasi in vederea acordarii premiilor:

lista de clienti castigatori ai prezentei Campanii va fi trimisa catre Departamentul de Operatiuni si Administrare Credite care vor proceda la procesarea cash back-ului specific pentru situatia fiecarui client, insa nu mai mult de 1.500 lei cumulat pentru cele 3 rate/premiu;

 •   dupa procesare, Departamentul de Operatiuni si Administare Credite va comunica alimentarea contului clientului cu suma de cash back (aceasta alimentare nu implica niciun un proces de ramburasare anticipata, Castigatorul poate decide si solicita, daca doreste aceasta actiune contactand ulterior departamentul Call Center la numarul de telefon 021/529 86 00). Suma alimentata se va reflecta in soldul disponibil din contul clientului ;

 •   clientii vor fi contactati telefonic si informati in maxim 1 luna de la data tragerii la sorti (respectiv pana in data d 08.02.2024) cu privire la premiile castigate, fiindu-le comunicata si suma cash back disponibila in contul de client tbi bank.

  7. Taxe si impozite

  7.1. Pentru premiile care depasesc suma de 600 de lei se va calcula, declara si vira impozit platit in mod direct de Organizator in numele castigatorului conform legislatiei in vigoare.
  7.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a Participantilor.

  7.3. Prin prezentul Regulament, Participantii sunt informati cu privire la mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

page3image32678016 page3image32680512 page3image32677808

8. Reguli generale

8.1. Campania poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
8.2. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.

8.3. Eventualele litigii intre TBI Bank EAD Sofia – Sucursala Bucuresti si participantii la Campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente. Legea aplicabila este legea romana.
8.4. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre TBI Bank EAD Sofia – Sucursala Bucuresti la sediul din Str. Putul lui Zamfir nr. 8-12, etaj 4, Sector 1, Romania pana cel tarziu la data de 29.01.2024. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.

8.5. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
8.6. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

8.7. Clientii câștigători nu au dreptul de a cere modificarea parametrilor recompenselor.

9. Prelucrarea datelor personale

9.1. Datele personale ale participantilor la Campanie sunt procesate de Organizator in conformitate cu prevederile Politicii de confidentialitate publicate pe site-ul www.tbibank.ro.
9.2. Prin participarea la aceasta campanie, va dati acordul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra in ceea ce priveste tragerea la sorti si primirea premiului, solicitarea documentelor cu privire la verificarea identitatii dumneavoastra si a documentelor necesare validarii castigatorului, precum si postarea datelor dumneavoastra personale mentionate mai sus, pe retelele de socializare ale Organizatorului si ale Partenerului si pe site-ul companiei. Aceste date nu se vor prelucra de catre companie in alte scopuri ulterioare inmanarii premiului si incheierii Campaniei.

9.3. Organizatorul Campaniei, in calitate de operator de date, prelucreaza datele cu caracter personal

ale Participantilor Campaniei cu stricta respectare a legislatiei in domeniul protectiei datelor.
9.4. Monitorizarea respectarii cerintelor legale in acest domeniu este asigurata inclusiv de catre responsabilul cu protectia datelor desemnat in cadrul Organizatorului Campaniei, avand urmatoarele date de contact:
DPO@tbibank.ro, telefon 0738 757 126
9.5. Organizatorul Campaniei colecteaza, stocheaza si prelucreaza date cu caracter personal ale Participantilor pe care acestia le furnizeaza in mod direct pentru scopuri legate de organizarea si desfasurarea Campaniei.

page4image32940368 page4image32942032 page4image32947856

9.6. Datele cu caracter personal sunt stocate in vederea prelucrarii lor pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus pentru o perioada de maxim 3 (trei) luni de la finalizarea campaniei.
9.7. Datele cu caracter personal ale Participantilor pot fi transmise partenerilor contractuali ai Organizatorului Campaniei care asista la organizarea si desfasurarea Campaniei si realizarii scopurilor mentionate mai sus, altor parteneri contractuali, companiilor din acelasi grup cu Organizatorul si autoritatilor publice potrivit dispozitiilor legale.

9.8. Furnizarea de catre Participanti a datelor cu caracter personal este o obligatie a acestora necesara pentru a putea beneficia de produsele/serviciile care fac obiectul acestei Campanii. Refuzul de a furniza/prelucra datele cu caracter personal in conditiile descrise prin prezentul Regulament ori furnizarea incorecta/incompleta a acestora atrage imposibilitatea de a beneficia de produsele/serviciile Bancii supuse Campaniei.

9.9. In legatura cu aceasta prelucrare de date, aveti dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de a va opune prelucrarilor ulterioare, in limitele si conditiile prevazute de lege, precum si dreptul la restrictionarea prelucrarii, aceasta restrictionare avand ca si consecinta retragerea dumneavoastra din cadrul Campaniei. De asemenea, aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, precum si dreptul de a va adresa instantelor de judecata. In plus, aveti dreptul de a depune plangeri la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in legatura cu aceasta prelucrare de date. De asemenea, daca alegeti sa oferiti consimtamantul dumneavoastra in scop de marketing, aveti dreptul sa-l retrageti in orice moment prin email la adresa sesizari@tbibank.ro sau la numarul de telefon 021 529 86 00.

9.10. Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate, va rugam sa va adresati: dpo@tbibank.ro sau la numarul de telefon 0738 757 126.
9.11. Prin participarea in aceasta Campanie in modalitatile prevazute de Regulament, participantii au luat la cunostinta de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora in conditiile descrise in prezenta Sectiune.